Θεραπεία ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας

kathara-10Η θεραπεία γίνεται με συντηρητικό τρόπο, χρησιμοποιώντας κυρίως τη συσκευή υπερήχων, ενώ η διαδικασία εκτελείται με οδοντικό μικροσκόπιο, ώστε να επιτυγχάνουμε τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των επιλεγμένων σημείων. ΄Οπου κρίνεται απαραίτητο, εφαρμόζουμε τη συσκευή laser       Εr Cr YSSG για την τοπική φωτοαπολύμανση των θυλάκων η WPT, ώστε να εξασφαλίσουμε εξαιρετικά αποτελέσματα στο συντομότερο χρόνο.