Λεύκανση στο ιατρείο

lefkansi-1

Πριν από τη διαδικασία λεύκανσης εφαρμόζεται ένας επαγγελματικός καθαρισμός στην επιφάνεια των δοντιών. Ανάλογα με τη συγκέντρωση και τον τύπο του λευκαντικού ζελ που θα χρησιμοποιηθεί, μπορεί να χρειαστεί να απομονωθούν τα ούλα και τα χείλη, για να παραμείνει το ζελ μόνο στην επιφάνεια των δοντιών.


Η χρονική διάρκεια της διαδικασίας κυμαίνεται από είκοσι ως σαρανταπέντε λεπτά, ανάλογα με το βαθμό αλλαγής του χρώματος. Η εφαρμογή μπορεί να συνεχιστεί και στο σπίτι με εξατομικευμένους νάρθηκες λεύκανσης.