Αισθητική Διόρθωση στην Έλλειψη Πλαγίων Τομέων

 

Η συγγενής έλλειψη δοντιών συναντάται σε ποσοστό 2-10% του πληθυσμού. Η έλλειψη αφορά κυρίως τους πλάγιους τομείς ή τους προγομφίους και παρουσιάζεται είτε στη μία είτε και στις δύο πλευρές της γνάθου. Όταν τα δόντια λείπουν συγγενώς δεν ανατέλλουν στο στόμα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό στη θέση τους. Το κενό αυτό έχει ως συνέπεια τόσο αισθητικά προβλήματα όσο και λειτουργικά στη μάσηση και στην ομιλία. Η έλλειψη γίνεται συνήθως αντιληπτή από τους γονείς κατά τη διάρκεια της μεικτής οδοντοφυΐας καθώς τα παιδιά "χάνουν" τα νεογιλά δόντια τους και δεν ανατέλλουν τα μόνιμα. Λύση στο πρόβλημα αυτό μπορεί να δώσει ο ορθοδοντικός σε συνεργασία με τον οδοντίατρο, σε μικρή σχετικά ηλικία πριν ενηλικιωθεί ο μικρός μας ασθενής.


Δύο τρόποι αντιμετώπισης της συγγενούς έλλειψης είναι:

 

 • Δημιουργία χώρου στη θέση των πλαγίων για τοποθέτηση εμφυτευμάτων ή κατασκευή γέφυρας τύπου Maryland.

 

 • Ορθοδοντική μετακίνηση κυνοδόντων στη θέση των πλαγίων και στη συνέχεια τοποθέτηση όψεων πορσελάνης ή ρητίνης
    για να αποδοθεί σχήμα πλαγίων στους κυνόδοντες.

 

  

 Περιστατικό 1. Με διατήρηση του χώρου σε ενήλικα ασθενή

 

 Μας ζητήθηκε η άμεση αποκατάσταση των κενών

 Ο διαθέσιμος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ήταν 7 μήνες


crestadentalcare-07     crestadentalcare-08     crestadentalcare-09

Τα στάδια που ακολουθήσαμε:

1. Ακτινολογικό έλεγχο διαθέσιμου χώρου για τοποθέτηση εμφυτευμάτων, στη ανατομική θέση του άνω αριστερού και δεξιού
    πλάγου τομέα

2. Άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος στη θέση του άνω αριστερού τομέα, καθώς υπήρχε επαρκής χώρος

3. Ορθοδοντική μετατόπιση του άνω δεξιού τομέα εγγύς, με κινητό ορθοδοντικό μηχάνημα για 3 μήνες, για να εξασφαλίσουμε
    τον απαιτούμενο χώρο για εμφύτευμα στη θέση του άνω δεξιού πλάγιου τομέα

4. Τοποθέτηση εμφυτεύματος στη θέση του άνω δεξιού πλάγιου τομέα

5. Αποκάλυψη και προσθετική αποκατάσταση των εμφυτευμάτων, μετά από 3 μήνες

 

 

Περιστατικό 2. Με κλείσιμο του χώρου κατόπιν ορθοδοντικής θεραπείας σε νεαρή κοπέλα

 

Η ασθενής μας ζήτησε να βελτιώσουμε το σχήμα των κυνοδόντων που είχαν μεταφερθεί ορθοδοντικά στη θέση των πλαγίων
Ο διαθέσιμος χρόνος εκτέλεσης των εργασίων ήταν 10 ημέρες

 

 

crestadentalcare-01     crestadentalcare-02     crestadentalcare-03

crestadentalcare-04     crestadentalcare-05     crestadentalcare-06

Αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε άμεσες προκατασκευασμένες όψεις ρητίνης πλαγίων, Componeers, στους άνω κυνόδοντες, μετά από ελάχιστη τροποποίηση των φυσικών δοντιών.

 

Στη κάθε περίπτωση, ικανοποιήσαμε τις αισθητικές προσδοκίες των ασθενών, σύμφωναμε τους χρονικούς και οικονομικές περιορισμούς που μας έθεσαν.